עורך דין פיצויים לעובד שהתפטר

עורך דין פיצויים לעובד שהתפטר להכיר את כל הזכויות שלך כעובד

לא תמיד עובד שהתפטר מכיר ויודע אלו זכויות מגיעות לו במסגרת החוק, לכן חשוב לקבל יעוץ משפטי הולם ומקצועי. למשל עובד שהתפטר אינו רשאי על פי החוק לקבל כספי פיצויים, אך כל עובד זכאי לקבל לרשותו את כל הכספים שהופרשו לחשבונו במסגרת ביטוח פנסיוני, כולל את הרווחים שנצברו, ולפעמים העובד אינו יודע שמגיעה לו הזכות הזו, כי זכות זו היא של העובד גם אם הוא בחר להתפטר מעבודתו מכל סיבה שהיא. למשל הזכות היא שהעובד יכול למשוך את כספי הפיצויים האלה ולא להמשיך ולחסוך אותם וזאת בתנאים מסוימים, ולא מומלץ למשל למשוך את כספי הפיצויים מתוך כספי הביטוח הפנסיוני כיוון שאז סכום הקצבה בפנסיה תוקטן משמעותית. בנוסף על פי החוק כל עובד שמפוטר שנה לאחר תחילת עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים. עובדים רבים זכאים על פי חוק לפיצויי פיטורים וזאת לאחר סיום שנת עבודה, במקרים כמו הגעה לגיל הפרישה, סבל כתוצאה ממצב בריאותי ירוד של העובד או של בן משפחתו, התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר לידה או לאחר אימוץ ילד, לאחר קבלת ילד מתהליך פונדקאות, במקרים של הרעה בתנאי עבודה ועוד.

עורכי דין פיצויים לעובד שהתפטר מי זכאי לפיצויים

על פי החוק במקרים מסוימים עובדים שהתפטרו יהיו זכאים לפיצויים על פי חוק פיצויי פיטורים, אך לא תמיד העובדים יודעים זאת מה אומר החוק וששם נקבעה רשימת הסיבות שבגללן גם עובד שההתפטרות היא מיוזמתו, הוא יהיה זכאי לפיצויים על פי החוק, ולכן כאן עורך דין מומחה לנושא יוכל לתת לכם את הייעוץ המקצועי והאיכותי ביותר, עורך דין פיצויים לעובד שהתפטר.

עורך דין לפיצויים עובד שהתפטר כיצד לקבל את כל הזכויות בחוק

לפעמים עובדים שמתפטרים לא מכירים את כל הזכויות שמגיעות להם בחוק, למשל על הפיצויים שהעובד יקבל אם זה כספים בקופות גמל, ביטוח מנהלים כיוצא באלו וכל זאת ללא קשר לסיבות להתפטרות, אלו פיצויים שמגיעים לכל עובד גם אם מדובר במקרה של התפטרות או במקרה של פיטורים. במקרה של זכאות לפי הכתוב בחוק, המעסיק פטור מלהשלים סכומי פיצויים למשל עקב תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה עורך דין פיצויים לעובד שהתפטר ועוד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*