פרסום

מודעות תכנון ובניה

מודעות תכנון ובניה על בית הדפוס להכיר את החוק  במודעות תכנון ובניה בית הדפוס לא יוכל לסייע לכם אם אינו מכיר את החוק, כי למשל בפרסום מודעות תכנון ובניה ישנו גם מתן זמן למתנגדים שעלולים להיות רבים לעצם תהליך הבנייה, יש למשל להציב שילוט בחזית שטח הבנייה, וכל זאת על פי קריטריונים בחוק שהם מפורטים ומוקפדים. עם הפרסום של תחילת ...

Read More »