Tag Archives: פרסום לפי סעיף 149

מודעות תכנון ובניה

מודעות תכנון ובניה על בית הדפוס להכיר את החוק  במודעות תכנון ובניה בית הדפוס לא יוכל לסייע לכם אם אינו מכיר את החוק, כי למשל בפרסום מודעות תכנון ובניה ישנו גם מתן זמן למתנגדים שעלולים להיות רבים לעצם תהליך הבנייה, יש למשל להציב שילוט בחזית שטח הבנייה, וכל זאת על פי קריטריונים בחוק שהם מפורטים ומוקפדים. עם הפרסום של תחילת ...

Read More »