Tag Archives: תלונת שווא במשטרה

תלונת שווא במשטרה

תלונת שווא במשטרה

תלונת שווא במשטרה הינה תלונה שאין לה כל ביסוס וכל תכליתה היא לייצר פחד והרתעה אצל הנילון, מי שהוגשה נגדו התלונה. רוב רובינו הוא אזרחים שומרי חוק ונורמטיביים שפגישותיהם עם המשטרה מסתכמות בעבירות קלות כגון עבירות תנועה או השלכת פסולת. אזרחים מסוג זה אינם מורגלים להיות חשודים בעבירות "כבדות" יותר, ולרוב הדבר ייצר פחד, חשש, לחץ במקרה הטוב. מכל מקום ...

Read More »